Introduktion til VejVejr.

VejVejr er et internet baseret glatførevarslingssystem. Systemet indeholder omfattende overvågnings- og prognosefaciliteter og er målrettet til brugere, der har brug for at kunne yde en præventiv indsat imod glat føre.

Glatførevarslingssystemet VejVejr ejes af Vejdirektoratet. VejVejr er udviklet af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) for Vejdirektoratet i samarbejde med øvrige vejmyndigheder. DMI er ansvarlig for den daglige drift af systemet. For at få adgang til VejVejr skal der indgås en abonnementsaftale om brug af VejVejr.

Tilbage til VejVejr Information